A A A

Osoby potrzebuj?ce pomocy, posiadaj?ce aktualne orzeczenie o niepe?nosprawno?ci, prosimy o kontakt osobisty w biurze przy ul. Popie?uszki 36a - telefoniczny kom. 690 133 865 - mailowy ( nale?y przes?a? wype?niony formularz i kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci).

Formularz do pobrania.