A A A

ZARZ?D FUNDACJI

W zarz?dzie fundacji s? rodzice dzieci z niepe?nosprawno?ci?. Sami przechodzili kiedy? trudn? drog? jak poradzi? sobie z chorob? dziecka. Teraz chc? podzieli? si? swoim do?wiadczeniem, wpiera? i pomaga? innym.

Prezes Fundacji

Ma?gorzata Olszewska

Cz?onek Zarz?du

Ma?gorzata U?asiewicz

Cz?onek Zarz?du

Maja Banaszczak